Jak funguje skupinová psychoterapie?

 • max 10 žen + psychoterapeutka 
 • sedíme v kruhu
 • tykáme si
 • každá dostane adekvátní prostor
 • nesoudíme se, neradíme si

Krok za krokem

 1. Vejdete do naší útulné místnosti ve Školícím centru v Brně.
 2. Posadíte se do kruhu.
 3. Od prvního setkání si všechny tykáme. Zařídí to na skupině bezpečí a uvolněnou atmosféru. 
 4. Check-in: na začátku každého setkání stručně každá za sebe řekne, jak jí právě je. Stačí i jedno slovo, fajn je několik vět, pokud je třeba delší vysypání, není problém. 
 5. Na skupině dostanete svůj prostor.
 6. Každé setkání bude mít téma, o kterém můžeme (ale nemusíme, pokud bude něco aktuálnějšího) mluvit.
 • Témata se dělají na míru skupině – vznikají už na základě 20 min online konzultace, která je součástí registrace. Sama můžeš zvolit, o čem budeme mluvit. Seznam dostaneš včas před prvním setkáním.
 • Buď můžeme mluvit o obecném tématu nebo o tom, co vás zrovna tíží, co potřebujete sdílet. Prostor bývá většinou na práci se dvěma ženami. V rámci trvání skupiny se na každou dostane řada minimálně dvakrát. 
 1. Psychoterapeutická práce probíhá prostřednictvím větší komunikace s psychoterapeutkou, která se střídavě může obracet i na skupinu. Podstatou je sdílet společně a podržet se vzájemně. Směr i proces samozřejmě bezpečně drží v rukou terapeutka. 
 2. Skupina končí závěrečným check-outem: sdílení, jak vám na setkání bylo, co rezonuje, co si odnášíte.

K čemu Vám tedy SheTalks bude?

POCHOPENÍ A SDÍLENÍ 

Skupina žen poskytuje prostor jak pro sdílení čehokoliv, tak pro citlivé pochopení. 

Už v tom nemusíte být sama. 

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PÉČE 

Přinášíte to, s čím si nevíte rady, co Vás tíží, štve, bolí nebo klidně zajímá. 

Ve svém procesu se opíráte o zkušenou psychoterapeutku s adekvátním vzděláním (Mgr. psychologie + psychoterapeutický výcvik + členka ČAP, supervize a další vzdělávání).

NADĚJE V TĚŽKÉ SITUACI 

Pravidelné setkávání, přinášení toho, co prožíváte Vy a co prožívají ostatní, umožňuje objevit nové odpovědi a směry. A s nimi naději na úlevu a nové možnosti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ZÁŽITKY 

Součástí skupin jsou i praktické techniky a informace o:

 • vztahu k sobě i druhým 
 • práci se stresem, napětím, úzkostmi 
 • práci s tělem (např. při problémech se spánkem)
 • komunikaci a konfliktech 
 • sebepřijetí, sebehodnotě a sebevědomí 
 • témata na míru, které můžete přinést kdykoliv 

Dodržujeme základní pravidla psychoterapeutické skupinové práce

1. Anonymita

Účast na všech skupinách je vždy plně anonymní.

2. Mlčenlivost 

Vše co zazní na skupině, zůstane na skupině.

S blízkými můžete sdílet jen vlastní prožitky. 

Ne o ostatních členech skupiny.

Platí jak pro účastnice, tak pro terapeutku.

3. Respekt k sobě i druhým 

Respektujte svoje hranice. 

Je na vás, co budete chtít vyzkoušet a jak hluboko půjdete. 

Respektujte stejně hranice i možnosti druhých.

4. Otevřenost a upřímnost 

Základ skupiny je symetrie jejích členek. 

Můžete mluvit otevřeně o tom co potřebujete. 

Zde je vše vítáno a v pořádku.

5. Pravidlo “STOP”

Pokud bude téma moc citlivé, případně i od ostatních uslyšíte něco, co je choulostivé, zabolí nebo bude jakkoliv náročné, neváhejte proces kdykoliv zastavit. 

Na skupině nemusíte dělat nic, co pro Vás není ok.