Cena

Skupina: "Mateřství a moje já"

Celoroční skupinová psychoterapie v ceně:

10.000,- Kč

Zahrnuje 10 skupinových setkání 1x měsíčně, 180 min.

Skupina pro všechny ženy

Půlroční skupinová psychoterapie v ceně:

8.000,- Kč

Zahrnuje 10 skupinových setkání 1x 14 dní, 120 min.

Co se bude dít?

Co když … ?